Trustless

« Back to Glossary Index

In Crypto en Blockchain gerelateerde producten, services en projecten wordt vaak gesproken over de ‘Trustless‘ eigenschappen. Vaak ook in de context van ‘immutable’ code. Deze Engelse termen zijn bijna niet te vertalen zonder er dieper op in te gaan.

Bij Trustless heb je het over vertrouwen. Bij een slechte vertaling zou je denken dat het onbetrouwbaar betekent, maar niets is minder waar.

Met Trustless wordt namelijk bedoeld dat het 100% veilig en betrouwbaar is en door NIEMAND te manipuleren, zodat frauderen is uitgesloten. Ik geef een voorbeeld.

Stel dat je een huis wil kopen. Dan moet er altijd een betrouwbaar persoon tussen zitten. Dat is de Notaris. Hij of zij moet er dan voor zorgen dat alle afspraken worden nagekomen alvorens je het huis overgedragen krijgt. Daarna moet de Notaris alle formaliteiten in het kadaster etc. regelen. We vertrouwen erop dat de Notaris dit doet. Maar het is en blijft een persoon die ook gebreken kan hebben. Of onder criminele druk handelingen verricht, die haaks staan op zijn eed.

Een Trustless product of dienst op de Blockchain zorgt ervoor dat het altijd doet waarvoor het is geprogrammeerd en vanwege de gebruikte Cryptografie kan het niet worden gemanipuleerd of aangepast. In het vorige voorbeeld zou de Crypto Notaris een systeem zijn die automatisch alle eisen valideert en controleert en die dus ook nooit fouten maakt, zodat alle registers op tijd zijn bijgewerkt.

Omdat de hypothetische Crypto Notaris een Smart Contract is met immutable code, draait het ‘programma‘ op duizenden computers verspreid over de hele wereld, zodat het ook nooit zal stoppen met zijn werk uitvoeren. Er zit namelijk geen uit-knop op zodat Overheden er ook helemaalt NIETS aan kunnen doen. Dát is onder andere de kracht van Crypto.

« Back to Glossary Index