Blockchain

« Back to Glossary Index

Letterlijk een ketting van blokken, waarin gegevens worden opgeslagen, maar NOOIT kunnen worden veranderd. Zie het als een hele grote spreadsheet waarin je alleen nieuwe regels kunt toevoegen maar NOOIT kunt wijzigen.

De Blockchain Technologie wordt vooral gebruikt om financiële transacties vast te leggen zoals je dat ook in een grootboek doet in een financiële boekhouding. Met dit verschil dat je op de Blockchain NOOIT kunt frauderen. Alles is openbaar en transparant te volgen.

Vanwege deze eigenschappen leent de Blockchain technologie zich bij uitstek voor het aanbieden van financiële producten, waarbij je de ‘tussenpersoon’ (Middlemen c.q. Third Parties) kunt uitschakelen. De Blockchain is immers een ‘trustless’ systeem.

« Back to Glossary Index