Staken

« Back to Glossary Index

Als we het in de cursus hebben over ‘staken’ (spreek uit ‘steken’), dan gaat het vrijwel altijd over de HEX stakes. De rest van de wereld zal het over het onderdeel van de ‘Proof of Stake’ consensus protocol hebben, waarbij je jouw Cryptp kunt gebruiken om de Validator Nodes in het netwerk te helpen en zij jou, door een deel van hun inkomsten met jou te delen.

Wanneer we het over HEX Stakes hebben, dan gaat het altijd over het spaartermijn, waarmee je jouw HEX voor kortere of langere termijn vast zet.

In de cursus gaan we het over de verschillende strategieën hebben, waarmee je jouw Stakes op verschllnede momenten tot wasdom laten komen.

Elke cursist heeft een andere toekomst horizon en zal dus ook een persoonlijke investeringsladder opzetten. Wat een HEX-ladder is wordt in de cursus uitgelegd en zal daarna ook aan deze begrippenlijst worden toegevoegd.

« Back to Glossary Index