Whitepaper

« Back to Glossary Index

De term Whitepaper wordt in verschillende industrieën gebruikt en heeft de volgende gemeenschappelijke definitie:

Een witboek, white paper of whitepaper is een document dat beschrijft hoe overheidsbeleid, een technologie, en/of product een specifiek probleem oplost.

In de Cryptowereld wordt een Crypto project vaak beoordeeld op basis van de onderliggende Whitepaper. Daar staat in waar het voor dient, welk probleem het oplost en vaak bevat het ook een Roadmap waarmee wordt voorspeld wanneer het project klaar is. Of op welk termijn het product is gerealiseerd.

Meer dan 90% van alle Cryptovaluta verkeert nog in de ontwikkel- of testfase. In die fases wordt meestal al de onderliggende Cryptovaluta op de markt aangeboden. Vaak heel goedkoop omdat het risico dan ook het hoogst is. Naar mate de voltooiing nadert, neemt de waarde van betreffende Crypto vaak in waarde toe. Tenminste, als er ook een goede ‘community’ achter zit die vertrouwen heeft in het product of dienst.

HEX heeft geen Whitepaper, aangezien HEX helemaal af is en aan de programmacode ook niets meer kan worden veranderd. Het doet wat het moet doen, namelijk HEX verbranden en HEX uitgeven op de momenten waarop de onderliggende routines in het Smart Contract worden aangeroepen. Cryptovaluta zoals HEX hebben meestal een website waarop alle onderdelen worden beschreven, zodat een Whitepaper dan ook niet meer nodig is.

« Back to Glossary Index