Wat is Crypto Starter Academy?

Crypto Starter Academy is een opleidingscentrum op het gebied van investeren in Crypto. Crypto wordt mondiaal ten onrechte massaal in de hoek van de criminaliteit gezet. Er gaat geen dag voorbij of er wordt zogenaamde FUD (Fear Uncertainty en Doubt) verspreid om in deze ‘volatiele’ investeringsklasse nog meer Angst, Onzekerheid en Twijfel te zaaien. Met succes, aangezien ondanks de grote winstpotentie (gemiddeld meer dan 200% per jaar) slechts een zeer klein deel van de wereldbevolking durft te investeren in Crypto.

Crypto Starter Academy is daarom opgericht. Niet alleen om uit te leggen wat Crypto is en hoe je soms meer dan 100.000% winst kunt maken, maar ook om uit te leggen waarom Crypto is ontstaan. Want velen zijn inmiddels de kredietcrisis en aansluitende bankencrisis uit 2008 en 2009 vergeten. Ons financieel systeem is de wortel van alle ellende die nog op ons pad zal komen. Een nieuwe crisis (die zal worden toegeschreven aan COVID-19) is onvermijdelijk. De crisisperiode uit de jaren dertig komt weer terug.

Daarom moeten wij ons indekken tegen ons zieke monetaire stelsel, dat alles lijkt te willen oplossen door steeds meer geld ‘bij te drukken’. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te snappen dat dit voor exponentiële geldontwaarding gaat zorgen. Hyperinflatie lijkt onvermijdelijk.

Sparen is geen optie meer. Goud wordt nauwelijks meer waard en aandelen leveren gemiddeld 15% per jaar op. Dat is nauwelijks genoeg om de echte inflatiecijfers het hoofd te bieden.

Crypto lijkt daarom de enige uitweg. Wij helpen jou daarbij!